Barion Pixel

Adatvédelmi tájékoztató

a Menstrupédia Kft. által üzemeltetett drfarkaseszter.hu honlappal összefüggő adatkezelésről

 

  1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Adatkezelő: Menstrupédia Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2800 Tatabánya, Boróka utca 7.

E-mail: info@menstrupedia.hu

 

  1. MIÉRT VAN SZÜKSÉG ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓRA?

A Menstrupédia Kft. mint az Európai Unióban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő köteles megfelelni az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletének.

 

  1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

 

#

Az adatkezelés megnevezése és célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz az Adatkezelőn kívül?

1.

Hírlevél küldése a honlap arra feliratkozó látogatójának.

GDPR 6. cikk (1) a) pontja – az érintett hozzájárulása. 

A hírlevélre feliratkozó érintett teljes neve és email címe.

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a hozzájárulás megadásától számított öt évig.

Az adatkezelő honlapjának működtetéséért felelős 

WPViking Kft.
4200 Hajdúszoboszló, Kösialja utca 16.
hello@wpviking.agency

2.

Személyes fiók létrehozása online rendelői időpontfoglalás érdekében.

GDPR 6. cikk (1) a) pontja – az érintett hozzájárulása.

Az érintett teljes neve, email címe, telefonszáma, jelszava, a regisztráció időpontja és az érintett IP címe.

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a hozzájárulás megadásától számított öt évig.

L33 Medical Kft – Közös adatkezelő mint az időpontfoglalási rendszer felhasználója.

booked4.us Kft. – 

A közös adatkezelő adatfeldolgozója, mint az időpontfoglalási rendszer adminisztrátora és üzemeltetője.

3.

Általános időpontfoglalás online konzultációra.

GDPR 6. cikk (1) a) pontja – az érintett hozzájárulása.

Az érintett mobiltelefonszáma, vezetékneve, keresztneve, email címe, Facebook accountja, a foglalással kapcsolatos, egészségügyi adatnak nem minősülő személyes adat.

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a hozzájárulás megadásától számított öt évig. 

Salonic International Kft. – a foglalási ügyfélkezelő ügyviteli rendszer üzemeltetője, mint adatfeldolgozó.

4. 

Egészségügyi adatok megosztása az online konzultációhoz kapcsolódóan.

GDPR 6. cikk (1) a) pontja – az érintett hozzájárulása, valamint a GDPR 9. cikk (2) a) pontja – az érintett kifejezett hozzájárulása.

A foglalással kapcsolatos, egészségügyi adatnak minősülő személyes adat, mint üzenet vagy megjegyzés.

Az 1997. évi XLVII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján az adatfelvételtől számított legalább 30 évig.

Salonic International Kft. – a foglalási ügyfélkezelő ügyviteli rendszer üzemeltetője, mint adatfeldolgozó.

5.

Kapcsolatfelvétel az adatkezelővel.

GDPR 6. cikk (1) a) pontja – az érintett hozzájárulása, valamint a GDPR 9. cikk (2) a) pontja – az érintett kifejezett hozzájárulása.

Az érintett teljes neve, email címe, az adatkezelőnek a kapcsolatfelvétel céljából írt üzenete, amely egészségügyi adatot is tartalmazhat.

Az egészségügyi adatnak nem minősülő személyes adat tekintetében az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a hozzájárulás megadásától számított öt évig évig. Az egészségügyi adat tekintetében az 1997. évi XLVII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján az adatfelvételtől számított legalább 30 évig.

Az adatkezelő honlapjának működtetéséért és frissítéséért felelős  [WPViking Kft.

4200 Hajdúszoboszló, Kösialja utca 16.

hello@wpviking.agency]munkavállalói.

6.

Receptírás iránti igény leadása.

GDPR 6. cikk (1) b) pontja – a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelés, valamint a felírandó gyógyszer tekintetében a GDPR 9. cikk (2) a) pontja – az érintett kifejezett hozzájárulása.

Az érintett vezetékneve, keresztneve, lakóhelyének országa, irányítószáma, utca neve és házszáma, telefonszáma, email címe, egészségpénztár neve, tagi azonosítója, TAJ szám, felírandó gyógyszer.

Az egészségügyi adatnak nem minősülő személyes adat tekintetében a szerződés megkötésének időpontjától számított öt évig. Az egészségügyi adatnak minősülő személyes adat tekintetében az 1997. évi XLVII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján az adatfelvételtől számított legalább 30 évig.

OTP Mobil Kft. mint adatfeldolgozó a SimplePay fizetési rendszer működtetése érdekében.

  

  1. MILYEN JOGOK ILLETIK MEG AZ ÉRINTETTEKET A SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN?

A kezelt személyes adatokhoz való hozzáférés joga: minden, az Adatkezelő által kezelt személyes adat érintettje jogosult az Adatkezelőhöz fordulni és tájékoztatást kérni, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz legfeljebb egy hónapon belül hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult kérelemmel fordulni az Adatkezelőhöz, hogy a kezelt hibás, megváltozott vagy hiányos személyes adatait helyesbítsék.

A törléshez való jog: az érintett jogosult az adatkezelés további gyakorlásának megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kérni.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett jogosult, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.

Az adathordozhatósághoz való jog: az  által kezelt személyes adatok érintettjei jogosultak kikérni az Adatkezelőtől azon személyes adataikat, amelyeket az Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezel. Az ilyen személyes adatokat az Adatkezelő köteles a kérelmező részére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kiadni. Az érintett jogosult továbbá kérni az Adatkezelőt, hogy a kezelt adatait más adatkezelőnek továbbítsa, vagy a kiadott személyes adatait ő maga továbbíthassa.

  1. AZ ADATKEZELÉSHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

Az érintett a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármely időpontban jogosult visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

  1. HOVÁ FORDULHAT AZ ÉRINTETT JOGAINAK GYAKORLÁSA ÉRDEKÉBEN?

E-mail: info@menstrupedia.hu

  

  1. MIT TEHET AZ ÉRINTETT, HA KÉTSÉGEI MERÜLNEK FEL AZ ADATKEZELÉSÉNEK JOGSZERŰSÉGÉT ILLETŐEN?

Az érintett az Adatkezelőhöz fordulhat tájékoztatás és kivizsgálás céljából, amennyiben kétségesnek tartja személyes adatainak kezelése jogszerűségét.

Az érintetett jogosult arra, hogy panaszt tegyen az Európai Unió tagállamainak egy felügyeleti hatóságánál, elsődlegesen tagállama hatóságánál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ugyfelszolgalat@naih.hu; tel: +36 (1) 391 1410), ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatkezelés rendjét.

Az érintettnek joga van továbbá személyes adatai védelme érdekében bírósághoz fordulni. Ebben az esetben választása szerint a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja az Adatkezelővel szemben: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso.